อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงานอาจารย์สมเจตน์ ติดต่ออาจารย์สมเจตน์

                         ตั้งชื่อกิจการ/ชื่อสินค้าหรือบริการ พร้อมออกแบบโลโก้

                         การตั้งชื่อกิจการ/ชื่อสินค้าหรือบริการ ได้ใช้หลักดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ ส่งเสริมความมั่นคงรุ่งเรืองสำหรับกิจการและสินค้าสอดคล้องกับ
                         ยุคสมัยและทิศทางการตลาด .. คลิกอ่านหลักการตั้งชื่อกิจการชื่อสินค้าตรงนี้

                         เช่นเดียวกับการออกแบบโลโก้  ดำเนินงานโดยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถศิลปะร่วมสมัย   ภายใต้การกำกับดูแลของผม  อาจารย์สมเจตน์
                         ที่ได้ใช้หลักดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ ประกอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ .. คลิกอ่านหลักการออกแบบโลโก้ตรงนี้ 

                         ขั้นตอนใช้บริการ ส่งเอกสารระบุรายละเอียดดังนี้
                         1. ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เวลาและจังหวัดเกิด เจ้าของหรือผู้บริหาร, หรือบุคลากร (เฉพาะบริการตั้งชื่อกิจการ ออกแบบโลโก้พร้อมดูฮวงจุ้ย)
                         2. ประเภทกิจการ หรือสินค้าที่ต้องการให้ตั้งชื่อ และ/หรือออกแบบโลโก้
                         3. เลขที่บ้านของสถานที่ประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจ อันอาจจะไม่ใช่สถานที่จดทะเบียนกิจการตามเอกสารราชการ
                         4. ความต้องการชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ อักษร สระ หรือกรณีชื่อที่ตั้งไว้แล้วอยากทราบว่าใช้ได้หรือไม่, ลักษณะของรูปทรง,
                         ลายเส้น และสีของโลโก้ที่ชอบ ฯลฯ หรือความต้องการอื่น ๆ ทั้งนี้ผมจะพิจารณาตรวจสอบและถือเป็น "แนวคิดและวัตถุประสงค์" ผู้ใช้บริการ
                         เพื่อให้ได้ชื่อ โลโก้สอดคล้องตามหลักการ ดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ และความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
                         5. สำหรับผู้ใช้บริการ "ตั้งชื่อกิจการ ออกแบบโลโก้พร้อมดูฮวงจุ้ย" จะต้องส่งแผนที่ที่ตั้งสำนักงานที่ต้องการดูฮวงจุ้ยพร้อมแปลนเบื้องต้น
                         5. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร (สำหรับผู้ใช้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์)

                         ส่งหลักฐานการชำระเงิน    (ผู้ต้องการเข้าพบที่สำนักงาน  ชำระร้อยละ 50  /  ชำระเต็มสำหรับผู้ใช้บริการ "ตั้งชื่อกิจการ ออกแบบโลโก้
                         พร้อมดูฮวงจุ้ย" และผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ กรณีกิจการมีผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดมากกว่า 1 ท่าน  ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000)    จัดส่งทาง
                       
 E-mail : somjatesang@gmail.com (ใช้สำหรับติดต่อกับผู้ใช้บริการเท่านั้น) โทรสาร 02-531-0702
                         ID LINE : somjatesang หรือบันทึกหมายเลข 093-370-1144 (ใช้สำหรับติดต่อกับผู้ใช้บริการเท่านั้น)


                         สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการ
                         - เอกสารระบุชื่อกิจการหรือชื่อสินค้า 5 ชื่อภายใต้หลักการดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์
                         - แฟลชไดร์ฟ บันทึกเสียงอธิบายหลักการ เหตุผลของการตั้งชื่อ แนวทางออกแบบโลโก้ (สำหรับ Plan A), หลักการเหตุผลของโลโก้ที่ออกแบบ
                         (สำหรับ Plan B), ทำนายดวงชะตาโดยให้ความสำคัญเกี่ยวโยงกับกิจการหรือสินค้านั้น ๆ, ฮวงจุ้ยสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ ฯลฯ
                         - สำหรับบริการ Plan B จะได้รับเอกสารรูปภาพโลโก้ ไฟล์ .AI สำหรับใช้ในการพิมพ์ และไฟล์ .JPG ,.PDF
                         - สำหรับบริการ Plan B ผู้ใช้บริการสามารถเลือกโลโก้ 2 แบบจากทั้งหมดที่ออกแบบให้ปรับปรุงแก้ไขได้ 1 ครั้ง
                         - สำหรับบริการ Plan C ผู้ใช้บริการจะได้รับการตั้งชื่อกิจการหรือชื่อสินค้าพร้อมออกแบบโลโก้ และดูฮวงจุ้ยสถานที่จริง ทำนายดวงชะตาของ
                           ผู้บริหารและบุคลากร 3-5 ท่าน  แนะนำแนวทางจัดวางฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน  ที่เก็บเงิน  และส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ  ทำนาย/แนะนำหมายเลข
                           โทรศัพท์ส่งเสริมธุรกิจ, หมายเลขทะเบียนรถ แนวทางคัดเลือกบุคลากรส่งเสริมธุรกิจ เป็นต้น


                         ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย 045-242-5555 
                         ธนาคารกรุงเทพ สะสมทรัพย์ สาขาสะพานเหลือง 10-80-331-620  
                         ชื่อเจ้าของบัญชี สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู

                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-700-8644, 089-992-8644

หน้าแรก | ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

สำนักกิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |