อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงานอาจารย์สมเจตน์ ติดต่ออาจารย์สมเจตน์
                   
                    ประวัติและผลงาน อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู

  ดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์     ชื่อ-สกุล : สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
    
ชื่อเล่น : ปุ๊, บุญปุ๊
    
วันเดือนปีเวลาและสถานที่เกิด : - - - ประเทศไทย
    
อาชีพ : นักโหราศาสตร์, นักเขียน, นักวิจัย และรับจ้างสร้างความร่ำรวยทั่วประเทศ

    อาจารย์สมเจตน์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้โหราศาสตร์, ชัยภูมิและไสยเวทวิทยาจากคุณปู่
    ทองดี  สุภาพบุรุษลูกหลานพยาแถนผู้ข้ามลำน้ำโขงมาใช้ชีวิตในสยามประเทศ  ช่วงปลาย
    รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  โดยคุณปู่รอบรู้วิชาดังกล่าว
    ตามแบบฉบับชายไทยยุคนั้น
                    ภายหลังเรียนรู้หลักวิชา อาจารย์สมเจตน์ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหลายแหล่งความรู้ ก่อนประกาศหลักวิชาฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ หรือดิน น้ำ ลม ไฟ
                    ชัยภูมิศาสตร์ หัวใจสำคัญของวิชานี้คือ การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวระหว่าง คน - จิตวิญญาณ - ธรรมชาติ โดยให้ "คน" เป็นศูนย์กลาง

                    นอกจากความรู้โหราศาสตร์ ชัยภูมิและไสยเวทวิทยา อาจารย์สมเจตน์ยังเป็นผู้รอบรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมือง โดยมีผลงานดังนี้
                    พุทธศักราช 2530-39 นักเขียน-นักวิเคราะห์ ประจำนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า,
                    วัฎจักรรายวันและรายสัปดาห์, ไทยไฟแนนเชียล, ไทยธุรกิจไฟแนน, ดอกเบี้ย, คู่แข่ง ฯลฯ

                    เขียนบทความวิเคราะห์วิจารณ์    เสนอแนวคิดทั้งการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  มากกว่า 1,000 บทความ  โดยได้มีการนำไปใช้อ้างอิงประกอบ                     การวิจัย วิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าสำหรับนักศึกษา นักวิชาการตลอดมา
                    เผยแพร่หลักการวิชา ดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์  คอลัมน์ "รอบบ้าน-รอบรู้" นิตยสารวัฏจักรอาคาร-ที่ดิน,  ไทยสกายทีวี,  มีเดียพลัส,  สถานีวิทยุ
                    จุฬา, โครงการวิทยุผู้จัดการ (เครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ), นิตยสารเรื่องผีและวิญญาณ, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

                    พุทธศักราช 2540 พ็อกเกตบุ๊คเล่มแรก "ตำราฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์" กับสำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง
                    พุทธศักราช 2545 พ็อกเกตบุ๊ค "ตั้งชื่ออย่างไรให้เป็นมหาเศรษฐี" หนังสือที่ทำให้การตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อและโหราศาสตร์เมืองไทยเปลี่ยนแปลง
                    สู่ระบบเลขศาสตร์และจักรราศี  จากเดิมตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อโดยใช้อักษรบริวาร อายุ เดช ศรี..ฯลฯ  ทั้งยังเป็นผู้จุดประกายโหราศาสตร์ตัวเลขทำนาย
                    ทะเบียนรถ, เลขที่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์

                             ผลงานเขียนด้านโหราศาสตร์
                          - ตำราฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ (2540)
                    - ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ ภาคปฐมภูมิ (2545)
                    - ตั้งชื่ออย่างไรให้เป็นมหาเศรษฐี (2545)
                    - ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ ภาคพลังอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2546)
                    - ชื่อ ความสุข ความมั่งคั่งและพลังอำนาจดวงดาว (2546)
                    - คัมภีร์ดาวสัตตเคราะห์ (2547)
                    - ทำการค้า อยู่อาศัย บ้านเลขที่เท่าไรร่ำรวย (2547)
                    - ทำนายทะเบียนรถ (2548)
                    - ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ ภาคภูมิลักษณ์ (2549)
                    - เบิกทศวรรษ 2550 ขวานบิ่น หินแตก หญ้าแพรกร้าวราน (2550)
                    - การใช้โหราศาสตร์ส่องกรรมให้เห็นธรรม (2553)
ที่ปรึกษาธุรกิจ  
                    - เบอร์ดีใช้แล้วรวย (2554)
                    - ตั้งชื่ออย่างไรให้พ้นบ่วงกรรม (2555)
                    - เงิน หาให้ได้ ใช้ให้เป็น (2557)

                    ปัจจุบัน : ดูดวง / ตั้งชื่อ / เปลี่ยนชื่อ / ดูฮวงจุ้ย / ให้ฤกษ์ / บวงสรวง / ตั้งศาล / เสาเอก-เสาโท / วิจัยธุรกิจ / ที่ปรึกษาประจำบริษัทชั้นนำ ฯลฯ
                    สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู 89/203 มารวย 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
                    โทรศัพท์ 081-700-8644, 089-992-8644

หน้าแรก | ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

สำนักกิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |