สำนักงานอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
         89/203 มารวย 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
         โทรศัพท์ 081-700-8644, 089-992-8644 และ 02-531-1040
         โทรสาร (Fax) 02-531-0702
 
            E-mail : somjatesang@gmail.com
            ID LINE : somjatesang หรือบันทึกหมายเลข 093-370-1144 (ใช้เฉพาะการติดต่อกับผู้ใช้บริการเท่านั้น) 
          
            บัญชีธนาคาร ชื่อ สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
           ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพย์ 045-242-555-5
           ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานเหลือง สะสมทรัพย์ 10-80-331-62-0


            บริการของอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
             - ดูดวง
             - ดูดวง พร้อมตั้งชื่อ ทำนายเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ทำนายหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนะนำการทำบุญเสริมชะตา และหมายเลขมงคล
             - ดูดวง พร้อมตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล
             - กำหนดฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตร พร้อมตั้งชื่อทารก และแนะนำการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามพื้นชะตา
             - กำหนดฤกษ์มงคลสำหรับออกรถ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ยกเสาเอก-เสาโท ฯลฯ (เลือกใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง)

             - ตั้งชื่อกิจการ หรือตราสินค้า ออกแบบโลโก้ / ตั้งชื่อกิจการ ตราสินค้าพร้อมดูฮวงจุ้ย
             - ตั้งชื่อสินค้า พร้อมวิจัยตลาด
             - ที่ปรึกษาธุรกิจ ชัยภูมิ การบริหารจัดการ การตลาดและบุคลากร

             - ตรวจสอบ แก้ไขชัยภูมิบ้าน อาคารหรือสถานที่ดำเนินธุรกิจ ร้านค้า
             - ประกอบพิธีกรรมยกเสาเอก-เสาโท
             - ประกอบพิธีกรรมอัญเชิญ ตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่เจ้าทาง
             - ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
             - อบรมโหราศาสตร์ ตามแนวทางอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู

            ขั้นตอนการใช้บริการ
                           การบริการแบ่งออก 4 รูปแบบ ได้แก่
                           1.บริการนัดหมายเข้าพบอาจารย์ที่สำนักงาน ผู้ประสงค์ใช้บริการจะต้องชำระเงินร้อยละ 50 ตามประเภทของการบริการ ผ่านบัญชี
            ธนาคารดังกล่าวข้างต้น และจัดส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมข้อมูลส่วนตัว  แจ้งความต้องการตามประเภทของการให้บริการ ทางโทรสาร
            E-mail หรือ Line ของสำนักงาน
                           หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดนัดหมาย  และจัดส่งแผนที่พร้อมคำอธิบายเส้นทางของสำนักงานอาจารย์สมเจตน์  ก่อนกำหนด
            นัดหมายประมาณ 3-5 วัน
  เมื่อถึงกำหนดนัดหมายผู้ใช้บริการเดินทางเข้าพบจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือที่สำนักงาน  ทั้งนี้กำหนดนัดหมาย
            จะช้าหรือเร็วขึ้นกับปริมาณผู้ใช้บริการแต่ละเดือน โดยประมาณ 20-35 วัน
                           บริการทุกแบบตามข้อนี้จะมีการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาให้ท่านฟังทบทวน ไฟล์เสียง MP3 ไว้ใน Flash Drive

                           2. บริการทางโทรศัพท์   ผู้ประสงค์ใช้บริการจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามประเภทของบริการ   ผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น
            ส่งหลักฐานการชำระเงิน / ข้อมูลส่วนตัวตามประเภทของการให้บริการ ทางโทรสาร, E-mail หรือ Line ของสำนักงาน  และเจ้าหน้าที่จะแจ้ง
            กำหนดนัดหมายพูดคุยสดกับอาจารย์ โดยอาจารย์จะเป็นผู้ติดต่อโทรหาผู้ใช้บริการตามเวลานัดหมายและหมายเลขที่ให้ไว้
                           โดยจะดำเนินการนัดหมายภายใน 3-5 วัน บริการนี้ไม่มีการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา

                           3. บริการทางไปรษณีย์  ผู้ประสงค์ใช้บริการจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามประเภทของบริการ   ผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น
            ส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลส่วนตัวตามประเภทของการให้บริการพร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารกลับยังผู้ใช้บริการ โดยให้ท่านส่ง
            ทางโทรสาร, E-mail หรือ Line ของสำนักงาน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการรับข้อมูล
                           ภายหลังจากอาจารย์ดำเนินการบันทึกเสียงและจัดทำตามรูปแบบบริการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งเอกสารกลับยังท่าน   บริการนี้
            บันทึกเสียงไฟล์เสียง MP3 บรรจุใน Flash Drive พร้อมเอกสาร โดยใช้เวลาดำเนินการขั้นต่ำ 15 วันนับตั้งแต่รับเอกสารจากผู้ใช้บริการ

                           4.บริการออกนอกสถานที่ บริการเฉพาะดูฮวงจุ้ย, พิธีกรรมเสาเอก-เสาโท, เข้าบ้านหรือสำนักงานใหม่, ตั้งศาล และบวงสรวงเท่านั้น
            ผู้ประสงค์ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที่ 081-700-8644, 089-992-8644

 หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

กิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด 
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved.