ดูฮวงจุ้ย บริการตรวจสอบแก้ไขชัยภูมิ

                  การดูฮวงจุ้ยภายใต้หลักการดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์   ไม่ใช่ฮวงจุ้ยจีนตามที่หลายท่านคุ้นเคย
         ปรัชญาสูงสุดของดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ กำหนดว่าบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่อยู่อาศัย-ทำการค้า
         จะเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ 3 ประการต่อไปนี้ต้องลงตัว นั่นคือ มนุษย์ จิตวิญญาณและธรรมชาติ
 
                     การดูฮวงจุ้ย ตรวจสอบแก้ไขชัยภูมิ  ได้ให้ความสำคัญกับเลขที่บ้าน  หรือเทียบสถานที่ออกเป็นเลขที่ ถ้าบ้าน อาคารหรือสถานที่ไม่มีเลขที่ ทั้งนี้            "เลขที่บ้าน" จะส่งผลความเป็นไปในการอยู่อาศัยและทำการค้า ร้อยละ 80

                    อยู่อาศัย-ทำการค้าจะรุ่งเรือง เลขที่บ้านกับฮวงจุ้ยภายนอกต้องสอดคล้องกัน  ฮวงจุ้ยภายนอกประกอบด้วย  หนึ่งทิศทาง  ตามหลักดิน น้ำ ลม ไฟ            ชัยภูมิศาสตร์ กำหนด 360 องศา  ออกเป็น 40 ช่วง  ช่วงละ 9 องศา แต่ละช่วงจะส่งผลดี-ร้ายกับบ้าน อาคารแต่ละเลขที่แตกต่างกัน,   สอง ถนน, แม่น้ำ            หรือคือเส้นทางสัญจรด้านหน้าบ้าน อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ที่ส่งผลกับการเดินทางเข้า-ออกของผู้คน สังคมกับบ้าน อาคารหรือสถานที่
                    สาม สิ่งปลูกสร้าง บ้าน อาคาร ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ภูเขา ส่งผลต่อแสงแดด กระแสลมและทัศนียภาพ ทัศนะวิสัยกับการอยู่อาศัย-ทำการค้า, สี่รูปทรง
           ลักษณะของบ้าน อาคารหรือสถานที่ดังกล่าว
                    ดูเลขที่บ้าน หรืออาคารว่าองค์ประกอบทั้ง 4 สอดคล้องกับเลขที่ดังกล่าวหรือไม่ ?
                    เช่น บ้านเลขที่ 1

                    บ้านเลขที่ 1 ส่งเสริมเกียรติยศ ชื่อเสียง ทิศทางเหมาะสมสำหรับบ้านหลังนี้ ด้านหน้าบ้านต้องอยู่ระหว่าง 90-98 องศาตะวันออก, ถนนหน้าบ้านจะ
           ต้องไม่ใช่ทางโค้ง หรือสี่แยก, ไม่มีอาคารสูงกว่าตรงกันข้ามบ้าน และเมื่อหันหน้าเข้าภายในบ้าน ประตูเข้าบ้าน หรือประตูอาคารต้องอยู่ฝั่งขวา
                    สำหรับ "ฮวงจุ้ยภายใน" ประกอบด้วย 4 ข้อเช่นกัน ได้แก่สีที่ใช้ตกแต่งและสีเครื่องเรือน, แสงธรรมชาติ, รูปทรงและลักษณะเครื่องเรือน  สุดท้าย
           คือพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้าน อาคารหรือสถานที่แห่งนั้น
                    ทั้งหมดตรงนี้ผู้อยู่อาศัย-ทำการค้าต้องออกแบบตกแต่งสอดคล้องกับเลขที่ บ้าน อาคารหรือสถานที่แห่งนั้นจึงจะให้คุณทั้งชีวิตและธุรกิจการงาน
                    ตามตัวอย่าง บ้านเลขที่ 1  

                    บ้านเลขที่ 1 ชอบแสงสว่างซึ่งเป็นแสงธรรมชาติดังนั้นหน้าต่างต้องกว้าง  สีเหมาะสมกับบ้านคือสีแดง  แต่ทั้งนี้ห้องน้ำชั้นล่างหรือห้องน้ำแรกใช้
           สีเขียว เพราะห้องน้ำถือเป็นพื้นที่กำจัดส่วนเสียของการดำเนินชีวิต และส่วนเสียของการดำเนินธุรกิจ เครื่องเรือนเน้นโลหะ รูปทรงเหลี่ยมไม่ใช้โค้งมน
           พื้นที่ว่างภายในบ้าน อาคารหรือสถานที่ปานกลาง เป็นต้น

                      บริการดูฮวงจุ้ย มีให้ท่านเลือก 3 รูปแบบ
                      รูปแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเลือกที่ดิน ปลูกสร้างบ้าน อาคาร จะเริ่มต้นตั้งแต่เลือกที่ดินเหมาะสมสอดคล้องกับชะตา, ให้คำปรึกษา
           ร่วมกับสถาปนิกเพื่อออกแบบบ้านสอดคล้องทั้งหลักฮวงจุ้ย สถาปัตยกรรมและความต้องการของท่าน,   ประกอบพิธีกรรมเสาเอก-เสาโท   และ/หรือตั้ง
           ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ (ทั้งนี้ขึ้นกับความประสงค์ท่าน และความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่), ตรวจสอบดูแลระหว่างก่อสร้างเพื่อให้
           ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ร่วมกับสถาปนิก ตั้งแต่ขึ้นโครงสร้างกระทั่งตกแต่งภายใน, และประกอบพิธีเข้าบ้านใหม่ภายหลังบ้าน อาคารเสร็จสมบูรณ์

                      รูปแบบสอง สำหรับท่านที่ต้องการเลือกซื้อบ้าน  อาคาร  เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบชะตาของท่านเหมาะสมสอดคล้องกับบ้านเลขที่เท่าไร ?  ก่อน
           จะให้ท่านเลือกบ้าน  อาคาร  ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 2-3 แห่งเพื่อพิจารณาว่าหลังใดดีที่สุด  แนะนำจัดตกแต่งตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน  หรือท่านที่อยู่
           อาศัยทำการค้าภายในบ้าน อาคารหรือสถานที่แล้วประสบปัญหาการเงินความรักหรือ ฯลฯ กระบวนการนี้มุ่งเน้นแก้ไขปรับปรุงบ้าน อาคารหรือสถานที่
           ภายใต้หลักดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด

                      รูปแบบสาม สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานประกอบธุรกิจ ประสบปัญหากับการดำเนินธุรกิจ ต้องการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ โดยใช้ทั้งหลักฮวงจุ้ย
           โหราศาสตร์และแนวทางบริหารธุรกิจ การตลาด บุคคล กำหนดเวลาการทำงานเพื่อแก้ไข 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปีรูปแบบนี้คือ "ที่ปรึกษาธุรกิจ"

                      สนใจใช้บริการ อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู โทรศัพท์ 081-700-8644, 089-992-8644

                      ..คลิกชมภาพการทำงานดูฮวงจุ้ย..ตรงนี้

 หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

กิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด 
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |