อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงานอาจารย์สมเจตน์ ติดต่ออาจารย์สมเจตน์
 
   
      ที่ปรึกษาธุรกิจ ผสมผสานระหว่างโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย กับแนวทางบริหารธุรกิจ
      แห่งแรก แห่งเดียวของประเทศไทย  โดยผม "อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู"

      คุณอาจจะสงสัยว่า นักโหราศาสตร์, หมอดูจะทำหน้าที่ ที่ปรึกษาธุรกิจ ได้อย่างไร ?
      ก่อนอื่นต้องเรียนว่า ความชอบและความถนัดของผมคือค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม และนำเสนอแนวคิดในรูปบทความวิชาการ
      ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้นนำ (พุทธศักราช 2530 - 2541)  พร้อมการทำหน้าที่นักโหราศาสตร์ทั้งทำนายดวงชะตา ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ดูฮวงจุ้ย พิธีกรรมต่าง ๆ
      โดยเขียนหนังสือความรู้โหราศาสตร์และบริหารธุรกิจประมาณ 20 เรื่อง  ต่อมาผู้ใช้บริการประสบความสำเร็จกับแนวทางการดำเนินชีวิตและสร้างธุรกิจ จึงมอบหมาย
      ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาธุรกิจ ดูแลด้านสถานที่ตามหลักฮวงจุ้ย คัดเลือกบุคลากร แนวทางบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ

      และเพื่อรองรับการทำงานในหน้าที่ดังกล่าวพุทธศักราช 2547 ก่อตั้ง บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด มุ่งเน้นวิจัยธุรกิจ จัดเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้
      โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมมากกว่า 40 ธุรกิจทั่วโลก  และได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบความรู้โหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย กับกิจการที่ดูแล ก่อเกิดความสำเร็จ
      เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง  วันนี้ ด้วยความรู้ ประสบการณ์และฐานข้อมูล ผมและคณะทำงานพร้อมเคียงข้างคุณ ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินจะเป็นอย่างไร ..!!
      เพราะผมเชื่อว่า ..ดวงดาวไม่เคยโกหก ถ้าวันนี้คือวันที่ 1 พรุ่งนี้ต้องไม่ใช่วันที่ 3 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของวันที่ เดือน ปี คือการเดินทางของดวงดาว..นั่นเอง

      ประเภทของบริการที่ปรึกษาธุรกิจ ประกอบด้วย..
      - ฮวงจุ้ย ตรวจสอบและแนะนำการแก้ไขจัดวางชัยภูมิ ทั้งภายในและภายนอก ตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านเพื่อส่งเสริมเกื้อกูลกับธุรกิจและผู้ประกอบการ

      - ตั้งชื่อกิจการ ชื่อสินค้าหรือบริการ พร้อมออกแบบโลโก้ และวางแผนพัฒนาแบรนด์

      - ออกแบบเครื่องแต่งกายบุคลากรขององค์กร สีประจำองค์กร

      - วิจัยตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ และวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการบริหารจัดการ

      - วางแผนบริหารบุคลากร, อัตราการว่าจ้างบุคลากร, ภาษี

      - ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

      - วางแผนการตลาด

      - ..ฯลฯ...

      เงื่อนไขใช้บริการ
      การบริการที่ปรึกษาธุรกิจอาจจะปรับลดหรือเพิ่มเติมตามลักษณะกิจการและความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
      ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการแต่ละข้อตามลำดับ หรือเลือกแบบเบ็ดเสร็จคือการใช้บริการตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตกลงไว้ในเบื้องต้น
      สำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ สามารถกำหนดอัตราค่าบริการการใช้บริการด้วยตัวเองตามเป้าหมายธุรกิจ
      
  ที่ปรึกษาธุรกิจ  

หน้าแรก | ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

สำนักกิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved.