ทำนายทะเบียนรถ

            ถ้าเปรียบรถเป็นคน สีรถคือนิสัยส่วนตัวและสถานภาพระหว่างรถกับคน รถคือบริวารไว้ใช้เพื่อความ
          รวดเร็วสำหรับเดินทาง  ขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ ฯลฯ  ทั้งยังเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งสำหรับผู้คน
          ในสังคมปัจจุบัน
 
             การเลือกรถเหมือนเลือกบริวาร ต้องเลือกนิสัยใจคอ ความคิดสอดคล้องต้องกัน
             นั่นคือเลือกสีรถถูกโฉลกตามพื้นชะตา..

             ถัดมาคือ "ฤกษ์ออกรถ" หมายถึงการเลือกช่วงเวลาเหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์ วิเคราะห์ตำแหน่งโคจรดวงดาวโดยใช้พื้นชะตาเจ้า/ผู้ครอบครอง
             ประกอบตำแหน่งดวงดาว ณ วันออกรถ  บางท่านออกรถได้ไม่กี่วันประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  ถูกโจรกรรม  รถไฟไหม้ เสียทรัพย์ หรือจิตใจหงุดหงิด
                         เหล่านี้เกี่ยวกับ "ฤกษ์ออกรถ" ด้วยกันทั้งสิ้น ..!

             และสุดท้ายที่กำลังอยู่ในความสนใจคือ ทะเบียนรถ
                         ทั้งนี้ สีรถบ่งบอกนิสัยรถคันนั้น, ฤกษ์ออกรถบ่งบอกอุบัติเหตุสิ่งเลวร้ายแวดล้อมที่จะก่อเกิดกับรถคันนั้น ส่วน "ทะเบียนรถ" บ่งบอกอนาคต
             ความเป็นไปในการใช้รถคันนั้น รวย ไม่รวย สุขหรือทุกข์
                         สำหรับทะเบียนรถเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายแดง หรือป้ายชั่วคราวระหว่างรอการจดทะเบียน
                         สำหรับป้ายหลักปัจจุบัน ประกอบด้วย หมวดหมายเลข และหมวดอักษร และตามด้วยหมายเลขประจำรถ ทั้งนี้ทำนายความเป็นไปโดยใช้วิธี
             บวกรวมทั้งหมวดหมายเลข หมวดอักษร ด้วยการเทียบอักษรเป็นหมายเลข และบวกกับหมายเลขประจำรถ เช่นทะเบียนรถ 4 กก 9
                         4 คือหมวดหมายเลข
                         กก คือหมวดอักษร
                         99 คือหมายเลขประจำรถ
             4 + 1 + 1 (อักษร ก ไก่ = 1) + 9 + 9 = 24

                          ผลลัพธ์ 24 คือความเป็นไปในการใช้รถคันนั้น รวย ไม่รวย สุขหรือทุกข์ โดยทำนายประกอบ "เจาะลึก" ดังนี้
                          หมวดหมายเลข บวกกับหมวดอักษร บ่งบอกอารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ ของผู้ขับขี่
                          หมายเลขประจำรถ บ่งบอกอาชีพ ความเป็นไปในชีวิตแต่ละวัน แต่ละเดือน และแต่ละปี ของผู้ขับขี่

                         ทั้งนี้ตามทฤษฎี ดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ และอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู  ไม่มีหมายเลขใดดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุด  ทุกหมายเลข
             ใช้ได้หมดขึ้นกับวัตถุประสงค์ว่าต้องการใช้รถเพื่อกิจกรรมใด ? รถครอบครัวต้องเลือกหมายเลขทะเบียนรวม 24, รถขนส่งสินค้าวิ่งไกล ๆ ต้องเลือก
             หมายเลขทะเบียนรวม 28
                         แต่ถ้าสถานการณ์จริง รถครอบครัวของคุณหมายเลขทะเบียนรวมเท่ากับ 28 บ้านอยู่บางปู ลูกสอบติดโรงเรียนนครปฐม บริษัทย้ายสำนักงาน
            ไปอยู่รังสิตคลอง 15 วันทั้งวันไม่ต้องทำอะไร ขับรถส่งลูก ต้องขับอย่างกะเหาะไปให้ทันเข้าทำงาน งานเลิกรีบออกก่อนใครเพื่อรับลูกที่โรงเรียน !!
                         หรือรถส่งสินค้าบริษัทคุณหมายเลขทะเบียนรวมเท่ากับ 24 วิ่งไม่ถึงกิโลก็เกิดปัญหาต้องซ่อมตรงนั้น ต้องแก้ไขเครื่องยนต์ตรงนี้ตลอดเวลา

                         หมายเลขสำคัญสำหรับทะเบียนรถ คือหมายเลขประจำรถ หรือหมายเลขหลังหมวดอักษร จะหมายเลขเดียว สอง สามหรือสี่หลักก็ตาม ตรงนี้
             ต้องวิเคราะห์จากดวงดาวพื้นชะตาผู้ขับขี่    โดยใช้การผูกดวงจักรราศีตามหลักโหราศาสตร์   พบว่าดวงดาวตามชะตาของแต่ละคนจะประกอบด้วย
             ดาวดีประมาณ 1-5 ดวงให้ใช้ดวงดาวหรือหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขประจำรถหรือหมายเลขหลังหมวดอักษร และไม่ใช้ดวงดาวเสียตามพื้นชะตา
                         เช่น ถ้าคุณต้องการรถไว้ใช้สำหรับครอบครัว และตามดวงชะตา เกตุ หมายเลข 9 คุณภาพดีที่สุด ให้ใช้หมายเลขทะเบียน คือ 4 กก 99 ฯลฯ
                         หลักการตรงนี้ก่อเกิดผลดีมากกว่า หมายเลข บริวาร อายุ เดช ศรี.. กาลกิณี เพราะถือเป็น "ดวงชะตา" สำหรับคุณเท่านั้น

                         สำหรับทะเบียนรถปัจจุบัน ผลรวมต่ำสุด คือ 4 ได้แก่ หมายเลขทะเบียน 1 กก 1 และสูงสุด 63 ได้แก่ 9 ฐฐ 9999
                         ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียนรวมส่งเสริมชะตา ได้แก่  
                         ชีวิตไม่มีแบบแผน ไม่ชอบกฎเกณฑ์ แนะนำให้ใช้หมายเลขทะเบียนรถรวมเท่ากับ 4, 22
                         ชีวิตต้องการชื่อเสียง มั่นคง ต้องการเพื่อนฝูงสังคมใหม่ ๆ  แนะนำให้ใช้หมายเลขทะเบียนรถรวมเท่ากับ 19
                         ถ้าอยากเปลี่ยนรถใหม่ 1-2 ปีหนึ่งคัน โปรดอย่าใช้หมายเลขทะเบียนรถรวมเท่ากับ 16, 25 หรือ 36
                         ถ้าต้องการรุ่งเรืองกับธุรกิจรับถมดิน ป่าไม้ หรือขนถ่ายเคมีภัณฑ์ แนะนำให้ใช้หมายเลขทะเบียนรถรวมเท่ากับ 7 และ 21
                          ทะเบียนรถที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจอดหน้าบ้านยังถูกชน ได้แก่หมายเลขทะเบียนรถรวมเท่ากับ 21 และ 30

                         ทำนายหมายเลขทะเบียนรถของคุณ หรือถ้ากำลังเลือกซื้อรถยนต์ เลือกสีถูกโฉลกส่งเสริมชะตา ความรัก การเงิน การงาน พร้อมฤกษ์ออกรถ
             และเลือกหมายเลขทะเบียนที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายแห่งชีวิต
                          ติดต่อ อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู 081 - 700 - 8644 , 089 - 992 - 8644,

 หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

กิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด 
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |