ฤกษ์คลอดบุตร

    ข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ปัจจุบันเด็กเกิดใหม่ร้อยละ 13-17 ผิดปกติด้วยโรคออทิสติก สมาธิสั้น และโรคเอ๋อหรือ
    ภาวะปัญญาอ่อน  นอกเหนือจากนั้น เด็กเกิดใหม่พ่อแม่เลิกร้าง ต้องเป็นเด็กกำพร้าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอีกร้อยละ 8
    และโหราศาสตร์พบว่า ผู้ป่วยออทิสติก สมาธิสั้น ดวงดาวประจำตัวหรือดาวเจ้าเรือนลัคนาไปได้มาตรฐานเสีย  กับ
 
       
       ดาวพฤหัสบดี ตัวแทนแห่งสมาธิ สัมพันธ์กับดาวอังคาร ทำให้สูญเสียความสามารถด้านการควบคุมพฤติกรรมตนเอง..!! กับเด็กที่เกิดมาต้องโดดเดี่ยว พ่อแม่เลิกร้างกัน
       ครอบครัวแตกแยกนั้น ดาวเสาร์โดดเด่นในพื้นชะตา หรือราหูสถิตร่วมกับมฤตยู เรือนพันธุ เป็นต้น
       ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดกับลูกของท่าน ถ้าเลือกเวลาผ่าตัดคลอดบุตรหรือที่รู้จักกันดีคือ "ดูฤกษ์คลอด"

       การดูฤกษ์คลอด ถือเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวล้ำโหราศาสตร์อีกขั้น สามารถกำหนดให้เด็กเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง, เฉลียวฉลาด ทั้งยัง
       สามารถเลือกเน้นให้เก่งด้านคณิตศาสตร์, ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี  หรือศิลปะ,  เป็นที่รักครอบครัวญาติพี่น้อง  ผู้พบเห็นหรือต้องการเน้นบุคลิกภาพ
       โดดเด่น สวย หล่อ ฯลฯ

       
ฤกษ์คลอดบุตร วิธีการตามแนวทางอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
       -  กำหนดฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตร 3 ฤกษ์ ฤกษ์ละ 8-10 นาทีสำหรับการคลอดเพื่อความสะดวกต่อการทำงานของสูตินารีแพทย์
       -  ฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตรจะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล ดังนั้นจะไม่กำหนดฤกษ์คลอดยามวิกาลหรือระหว่าง 24.00 - 06.00 นาฬิกา
       -  การกำหนดฤกษ์คลอดตามเวลาครบอายุครรภ์จะเลือกช่วงจังหวะดวงดวงดีที่สุด เพื่อให้เป็นคนดี กตัญญูรู้คุณ สุขภาพแข็งแรง เอาตัวรอดได้ในสังคมเป็นเบื้องต้น
          ก่อนจะพิจารณาตามความต้องการของบิดา มารดาหรือผู้เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น

       ขั้นตอนการใช้บริการดูฤกษ์คลอด
     
  1. บิดา มารดาควรแจ้งกับแพทย์ผู้รับฝากครรภ์ว่าประสงค์จะดูฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตรจากหมอดูหรือนักโหราศาสตร์ และส่งข้อมูลต่อไปนี้ คือ
       2. วันเดือนปี เวลาและจังหวัดเกิดของบิดา และมารดา
       3. แจ้งเวลาที่อายุครรภ์ครบกำหนด เช่น ครรภ์ครบกำหนดและสามารถผ่าตัดได้ตั้งแต่วันที่ 9 -21 มิถุนายน 2558 เป็นต้น
       4. นามสกุลที่ทารกจะใช้ โปรดตรวจสอบอักษร สระ วรรณยุกต์ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของท่าน
       5. สถานที่ทำการผ่าตัดคลอดบุตร เช่น โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี, โรงพยาบาลรามา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
       6. ส่งข้อมูลตามข้อ 2 - 5 พร้อมหลักฐานการชำระเงินทาง..

       ID LINE: somjatesang หรือบันทึกหมายเลข 093-370-1144 (สำหรับติดต่อกับผู้ใช้บริการเท่านั้น)
     หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 081 - 700 - 8644

       
สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
       1. ภายหลังได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ อาจารย์จะกำหนดฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตรภายใน 3-5 วัน จำนวน 3 ฤกษ์มงคล
       2. หลังจากคลอดทารกแล้วผู้ใช้บริการจะต้องแจ้ง วัน-เดือน-ปี เวลาเกิดของทารกตามช่องทางที่ส่งเอกสารในข้อ 6 ข้างต้น ทั้งนี้เพื่ออาจารย์จะตั้งชื่อทารก
           สอดคล้องตามดวงชะตาจำนวน 5 ชื่อ แจ้งกลับยังท่านภายใน 1-2 วัน
       3.หลังจากท่านพร้อม สามารถนัดหมายเข้ารับฟังหลักการและเหตุผลที่กำหนดฤกษ์คลอด, บุคลิกภาพ ความคิดการตัดสินใจ จุดเด่น-จุดด้อยตามพื้นชะตา
          ของเด็กเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนอบรบเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาตามความถนัด       โดยใช้หลักโหราศาสตร์ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วย
          พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสมอง ถือเป็นรายแรกรายเดียวที่ใช้แนวทางตรงนี้ ทำให้ได้ข้อมูลครบทุกด้านพิสูจน์ได้ไม่งมงาย สามารถนำไปใช้
          สร้างเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตของบุตรได้จริง
       4.ระหว่างการอธิบายตามข้อ 3 จะมีการบันทึกเสียงและมอบให้ผู้ใช้บริการฟังทบทวน ไฟล์เสียง MP3 บันทึกไว้ใน Flash Drive


       ผู้ประสงค์ใช้บริการจะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนครรภ์ครบกำหนดอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

      ฤกษ์คลอดบุตร สนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-700-8644

 หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

กิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด 
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved.