สมเจตน์ ตั้งชื่อ ทำนายเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงาน อาจารย์สมเจตน์


        บริการดูดวงทางโทรศัพท์

        บริการนี้สำหรับผู้ไม่สะดวกเดินทางเข้าพบอาจารย์ที่สำนักงาน และ/หรือมีความต้องการใช้บริการแบบเร่งด่วน สิ่งที่ผู้ใช้บริการ
        จะได้รับสำหรับบริการนี้ประกอบด้วย..


        1.ดูดวงชะตา 1 ท่าน จะเป็นการทำนายดวงชะตาตามแบบโหราศาสตร์จักรราศี  ตั้งแต่พื้นชะตา เหตุการณ์อดีต ปัจจุบัน อนาคต
        พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขหรือเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

        2.เลือกตั้งชื่อใหม่ 5 ชื่อ / ทำนายทะเบียนรถและฤกษ์ออกรถใหม่พร้อมแนะนำหมายเลขทะเบียนส่งเสริมกับชะตาท่าน / ทำนาย
        เลขที่บ้าน  ตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน / ทำนายหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนะนำหมายเลขมงคลส่งเสริมชะตา ทั้งนี้ท่านสามารถ
        เลือกบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบกับ ข้อ 1

        บริการข้อ 1 + ข้อ 2   อัตราค่าบริการ 5,000 บาท   ท่านจะได้พูดคุยสนทนาโทรศัพท์สดกับอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
        ภายใน 3-7 วันนับตั้งแต่ท่านแจ้งความประสงค์เพื่อใช้บริการ


        3.บริการดูดวง พร้อมตั้งชื่อ ทำนายและแนะนำการจัดฮวงจุ้ยบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ทำนายหมายเลข
        โทรศัพท์พร้อมแนะนำหมายเลขโทรศัพท์ส่งเสริมชะตาชีวิต หรือรวมบริการข้อ 1 และข้อ 2 ทั้งหมด หรือ

        4.ดูดวงชะตาอย่างเดียว ไม่จำกัดจำนวน ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

        บริการข้อ 3 หรือข้อ 4 อัตราค่าบริการ 10,000 บาทจะได้พูดคุยสนทนาทางโทรศัพท์สดกับอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
        ภายใน 3-5 วันนับตั้งแต่แจ้งความประสงค์ใช้บริการ 


        สนใจใช้บริการ ติดต่อ 081-700-8644, 089-992-8644

 

 

 


หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ขั้นตอนการใช้บริการ| ติดต่ออาจารย์

บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |