สมเจตน์ ตั้งชื่อ ทำนายเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงาน อาจารย์สมเจตน์
 
        ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อความสำเร็จสูงสุดในโลกธุรกิจ :  บริการตั้งชื่อกิจการ ชื่อสินค้าหรือบริการ // ออกแบบโลโก้ // ทำนายชะตาเจ้าของกิจการ
        หรือผู้บริหารสูงสุดและบุคลากร // ทำนายและแนะนำหมายเลขโทรศัพท์ส่งเสริมธุรกิจ // ทำนายและแนะนำหมายเลขทะเบียนรถส่งเสริมธุรกิจ // แนวทาง
        คัดเลือกบุคลากรส่งเสริมความก้าวหน้าของกิจการ // ดูฮวงจุ้ยสำนักงาน-สถานประกอบธุรกิจ

        ภายใต้หลักโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย ตามแนว "อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู" นักโหราศาสตร์ ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำ พร้อมข้อมูลธุรกิจการตลาด
        โดย บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล, วิเคราะห์, วิจัยธุรกิจครอบคลุมมากกว่า 50 ประเภทธุรกิจ  ทำให้ชื่อกิจการ ชื่อสินค้าหรือบริการ
        และโลโก้ ถูกต้องทั้งศาสตร์และศิลปะร่วมสมัย สื่อถึง "แนวคิด" +"ตัวตน" ของผู้ดำเนินการก่อตั้งหรือดำเนินธุรกิจและประเภทธุรกิจ  ก่อเกิดความสำเร็จ
        รุ่งเรืองได้ในที่สุด

        ตอบสนองด้วย 5 รูปแบบบริการตามความต้องการ ล้ำสมัยด้วยการใช้แฟลชไดร์ฟ ยู เอส บี 2.0 บันทึกไฟล์เสียงและ/หรือไฟล์ภาพ
     
   
        - สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วและประหยัด
        - สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
                          1.ชื่อกิจการหรือชื่อสินค้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามชะตาธุรกิจ ผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ซ้ำใคร จำนวน 3 ชื่อ
                          2.เลือกรับชื่อกิจการ/ชื่อสินค้าผ่านทาง E-mail, Line เท่านั้น
        - อัตราค่าบริการ 5,000 บาท กำหนดเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงาน 15-20 วันนับตั้งแต่วันแจ้งความประสงค์ใช้บริการ

        - อัตราค่าบริการ 10,000 บาท กำหนดเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงาน 7-10 วันนับตั้งแต่วันแจ้งความประสงค์ใช้บริการ
 
 
   
        - สำหรับผู้ต้องการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดรูปแบบโลโก้เฉพาะตัว
        - สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
                          1.ชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามชะตาธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบสามารถนำไปใช้ได้จริง จำนวน 3 ชื่อ 
                          2.แนะนำสีสัน ลายเส้นและรูปทรงเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการออกแบบโลโก้ที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองกับธุรกิจ
                          3.ทำนายชะตาเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร 1 ท่าน พร้อมทำนายและแนะนำหมายเลขโทรศัพท์, ทะเบียนรถที่ส่งเสริมกับธุรกิจ
                          4.แนะนำฮวงจุ้ยสำนักงาน (ไม่ได้ดูสถานที่จริง) ตำแหน่งโต๊ะทำงานผู้บริหาร, โต๊ะทำงานบุคลากร
                          5.แนะนำแนวทางคัดเลือกบุคลากรส่งเสริมธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์
        - อัตราค่าบริการ  จัดส่งไปรษณีย์ (บันทึกเสียงใส่แฟลชไดร์ฟพร้อมเอกสาร) 10,000 บาท กำหนดเสร็จสมบูรณ์และจัดส่ง 15-20 วัน
                                  นัดหมายเข้าพบพูดคุยกับอาจารย์สมเจตน์ 30,000 บาท กำหนดนัดหมาย 7-10 วันนับตั้งแต่วันที่จองการใช้บริการ
 
 
   
        - สำหรับผู้ต้องการความสมบูรณ์พร้อม นำข้อมูลทั้งชื่อ-โลโก้ไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งและจัดฮวงจุ้ยสำนักงานด้วยตัวเอง
        - สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
                          1.ชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามชะตาธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบสามารถนำไปใช้ได้จริง จำนวน 3 ชื่อ 
                          2.ออกแบบโลโก้ ประกอบชื่อธุรกิจ/ชื่อสินค้า 3 โลโก้ ไฟล์ Ai., Pdf., Jpeg. พร้อมรหัสสี
                          3.ทำนายชะตาเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร 1 ท่าน พร้อมทำนายและแนะนำหมายเลขโทรศัพท์, ทะเบียนรถที่ส่งเสริมกับธุรกิจ
                          4.แนะนำฮวงจุ้ยสำนักงาน (ไม่ได้ดูสถานที่จริง) ตำแหน่งโต๊ะทำงานผู้บริหาร, โต๊ะทำงานบุคลากร
                          5.แนะนำแนวทางคัดเลือกบุคลากรส่งเสริมธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์
        - อัตราค่าบริการ  จัดส่งไปรษณีย์ (บันทึกเสียงใส่แฟลชไดร์ฟพร้อมเอกสาร) 15,000 บาท กำหนดเสร็จสมบูรณ์และจัดส่ง 15-20 วัน
                          นัดหมายเข้าพบพูดคุยกับอาจารย์สมเจตน์ 40,000 บาท กำหนดนัดหมาย 7-10 วันนับตั้งแต่วันที่จองการใช้บริการ
 
 
   
        - ครอบคลุมทุกความต้องการ สำหรับผู้ต้องการความสำเร็จสูงสุด
        - สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
                                 1.ชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามชะตาธุรกิจผ่านการตรวจสอบสามารถนำไปใช้ได้จริง จำนวน 3 ชื่อ
                                 2.ออกแบบโลโก้ ส่งเสริมธุรกิจ ประกอบชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า 3 โลโก้ ไฟล์ Ai., Pdf., Jpeg. พร้อมรหัสสี
                                 3.ทำนายชะตาเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 3 ท่าน
                                 4.ทำนายและแนะนำหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขทะเบียนรถ ส่งเสริมกับธุรกิจการค้า
                                 5.หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรส่งเสริมธุรกิจตามหลักโหราศาสตร์
                                 6.ดูฮวงจุ้ยห้องทำงานผู้บริหารสูงสุด หรือสถานที่ประกอบธุรกิจ
        - อัตราค่าบริการสอบถามเจ้าหน้าที่ / ข้อมูลทั้งหมดผู้ใช้บริการจะได้รับ ณ วันที่ดูฮวงจุ้ย กำหนดนัดหมาย 5-8 วันนับตั้งแต่วันแจ้งความจำนงใช้บริการ
 
      สนใจใช้บริการ ติดต่อ 081-700-8644 line : somjatesang หรือคลิกดู เมนู "ขั้นตอนการใช้บริการ" ด้านล่าง
 

หน้าแรก | ประวัติ-ผลงานอาจารย์สมเจตน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ขั้นตอนการใช้บริการ| ติดต่ออาจารย์

บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved.