อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงานอาจารย์สมเจตน์ ติดต่ออาจารย์สมเจตน์

         1. ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล 
Package รูปแบบ สิ่งที่ท่านจะได้รับ ค่าบริการ/ท่าน
"สมส่วน" ตั้งชื่อ ตั้งชื่อส่งเสริมชะตา 3-5 ชื่อ พิธีกรรมเปลี่ยนชื่อ
พร้อมรายละเอียดลัคนาราศี, สีถูกโฉลก, สีต้องห้าม อัญมณีเสริมบารมี*
3,000 บาท
"สมใจ" ตั้งชื่อ-ดูดวง
ทำนายทะเบียนรถ,
เลขที่บ้าน ฯลฯ
ตั้งชื่อ, ทำนายชะตา, ทำนายเลขที่บ้าน, ทำนายหมายเลขโทรศัพท์, ทำนายทะเบียนรถ
พร้อมพิธีกรรมเปลี่ยนชื่อ, แนะนำหมายเลขมงคล และวิธีทำบุญเสริมชะตา
5,000 บาท
"สมทรง" วิเคราะห์นามสกุล
ตั้งนามสกุล
วิเคราะห์นามสกุลที่ใช้ในปัจจุบันดีหรือไม่ดีอย่างไร ? และ/หรือ..
ตั้งนามสกุลใหม่เพื่อส่งเสริมวงศ์ตระกูล 5 นามสกุล
โดยใช้โหราศาสตร์ ถูกต้องตามหลักภาษา กฎหมายและไม่ซ้ำกับทะเบียนราษฎร์
5,000 บาท
"สมศักดิ์ศรี" พูด-คุยโทรศัพท์ ดูดวง-ตั้งชื่อ / ดูดวง-ทำนายทะเบียนรถและหรือเลือกทะเบียนรถ
ดูดวง-ทำนายเลขที่บ้านและ/หรือเลือกเลขที่บ้านใหม่ / ดูดวง-ฤกษ์มงคลต่าง ๆ
หรือผู้ประสงค์ดูดวงอย่างเดียว ดูได้ไม่จำกัดจำนวนบุคคลภายในเวลา 1 ชั่วโมง

5,000 บาท
            * บริการตั้งชื่อรูปแบบ "สมส่วน" จัดส่งข้อมูลกลับยังท่านทาง E-mail หรือโทรสารเท่านั้น ไม่ทำนายชะตาและกำหนดรูปแบบชื่อตามต้องการไม่ได้

         2.ตั้งชื่อกิจการ ออกแบบโลโก้
Package รูปแบบ สิ่งที่ท่านจะได้รับ ค่าบริการ/รายการ
Plan A ตั้งชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า ชื่อกิจการ 5 ชื่อพร้อมแนะนำรูปแบบโลโก้
ทำนายชะตาเจ้าของหรือผู้บริหาร 1 ท่าน แนะนำฮวงจุ้ย
8,000 บาท
Plan B ตั้งชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า ออกแบบโลโก้ ตั้งชื่อกิจการ พร้อมออกแบบโลโก้ 3 ชื่อ 3 โลโก้
ทำนายชะตาเจ้าของหรือผู้บริหาร 1 ท่าน
แนะนำฮวงจุ้ยสำนักงาน/โต๊ะทำงาน (ไม่ได้ดูสถานที่จริง)
หลักการคัดเลือกบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรุ่งเรือง
13,000 บาท
Plan C ตั้งชื่อกิจการ/ชื่อสินค้า ออกแบบโลโก้
พร้อมดูฮวงจุ้ยสำนักงาน
(ดูสถานที่จริง)
ตั้งชื่อกิจการ / ชื่อสินค้า พร้อมออกแบบโลโก้ 3 ชื่อ 3 โลโก้
ทำนายชะตาเจ้าของหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 3-5 คน
แนะนำการคัดเลือกบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ส่งเสริมธุรกิจ
ตรวจสอบพร้อมแนะนำแก้ไขฮวงจุ้ยสำนักงาน
24,000 บาท

         3. บริการอื่น ๆ
รูปแบบ สิ่งที่ท่านจะได้รับ ค่าบริการ/รายการ
ฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตร กำหนดฤกษ์ผ่าตัดคลอดบุตร 3 ฤกษ์ (เวลา), ตั้งชื่อภายหลังคลอด
แนะนำแนวทางอบรมเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามชะตา
5,000 บาท
ฤกษ์มงคล ออกรถ
เข้าบ้าน, เสาเอก-เสาเอก ฯลฯ
กำหนดฤกษ์ พิธีกรรมสำหรับออกรถใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขั้นตอนรายละเอียดประกอบพิธีกรรมพร้อมฤกษ์ เป็นต้น
3,000 บาท
         - ขั้นตอนการใช้บริการ : ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
                    
         - ส่งหลักฐานการชำระเงิน และข้อมูลส่วนตัว 
                  ตั้งชื่อรูปแบบบริการสมส่วน : ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดเกิด 
                  ดูดวง-ตั้งชื่อรูปแบบสมใจหรืออื่น ๆ : วันเดือนปี เวลาเกิด จังหวัดเกิด, เลขที่บ้าน, ทะเบียนรถ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (อย่างละ 1 เท่านั้น) 
                  และ/หรือรูปแบบชื่อที่ต้องการ และคำถามข้อสงสัยอื่น ๆ (สำหรับผู้ประสงค์ใช้บริการทางไปรษณีย์)

                  ส่งข้อมูลโทรสาร 02-531-0702 หรือ E-mail : somjatesang@gmail.com // ID LINE : somjatesang หรือบันทึกหมายเลข 093-370-1144
                  (สำหรับติดต่อกับผู้ใช้บริการเท่านั้น)

                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-700-8644 (09.00 - 18.00 นาฬิกา) 

หน้าแรก | ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

สำนักกิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
www.somjate.com 2010-2015 All right reserved.