หน้าแรก    |    ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ    |    ประวัติและผลงานอาจารย์สมเจตน์    |    ทฤษฎีเลขที่บ้าน    |    ทำนายทะเบียนรถ    |    เรียนโหราศาสตร์    |    ติดต่อโฆษณา
 
 
 

ตำนานฮวงจุ้ยไทย
ฮวงจุ้ยไทย ฮวงจุ้ยจีน
จตุรธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ศาลพระพรหม
ตำนานศาลพระภูมิ
หลักเกณฑ์ตั้งศาลพระภูมิ
เสาเอก เสาโท
โอกาสกลับบ้านของทักษิณ ?
อาถรรพณ์หมายเลข 7
2553 นองเลือด..!!
ชะตาแผ่นดิน
กระทิงแดงแรงข้ามแผ่นดิน
ตั้งชื่อกิจการอย่างไรให้รวย
   

   
ห้องภาพการทำงาน
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปปางสมาธิ
พระพุทธรูปปางรำพึง
พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางปาลิไลย์
หนังสือแนะนำ
ทำบุญบ้าน
เนื้อคู่ของคนสิบสองราศี
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
ทำนายหมายเลขโทรศัพท์
ไสยเวทย์วิทยา
ทำเสน่ห์..ผูกจิตด้วยพิษรัก
กิเลส ริษยา สู่เส้นทางอธรรม
ดูดวงฟรีกับศิษย์ติดดาว
นัดหมายดูดวงชะตา
ติดต่อโฆษณา
 
   
 
 
              ทำนายเลขที่บ้าน ตำรับอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
              เลขที่บ้าน บ่งบอกความเป็นไปในการอยู่อาศัย-ทำการค้าได้โดยบวกหมายเลขแล้วทำนายผลลัพธ์ ปัจจุบันแบ่งออก 3 รูปแบบ คือ
       เลขที่เดี่ยว หมายถึง เลขที่บ้านประกอบด้วยหมายเลขอย่างเดียว ไม่มีทับ ( / ), ขีด ( - ) หรืออักษร  ก็ให้บวกรวมหมายเลขครั้งละหนึ่ง
              หมายเลข ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 18 : 1+8 = 9 หรือบ้านเลขที่ 177 : 1+7+7 = 15 เป็นต้น
              เลขที่ประกอบด้วยทับ ( / ) ขีด ( - )   บวกเฉพาะหมายเลขตามลำดับ   เครื่องหมายทับ ( / ) หรือขีด ( - ) เทียบเป็นหมายเลขไม่ได้
       ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 18/2 ; 1+8+2 = 11, 2524-1 ; 2+5+2+4+1 = 14 เป็นต้น
              เลขที่ประกอบด้วยอักษร    ต้องเทียบอักษรเป็นหมายเลขแล้วบวกรวมกับเลขที่บ้าน    ครั้งละหนึ่งหมายเลข    ตัวอย่างบ้านเลขที่
       1542 ก อักษร ก.ไก่ เท่ากับ 1 (ดูตาราง) 1+5+4+2+1 = 13 หรือบ้านเลขที่ 4W อักษร W เท่ากับ 6 ดั้งนั้น 4+6 = 10 เป็นต้น
 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กำลังดวงดาว
ก - ด - ถ - ท - ภ - ฤ - ฤา - สระอา - สระอุ -ไม้เอก A - I - J - Q - Y 1
ข - บ - ป - ง - ช - สระเอ - สระแอ - สระอู - ไม้โท B - K - R 2
ต - ฑ - ฒ - ฆ - ไม้จัตวา C - G - L - S 3
ค - ธ - ร - ญ - ษ
สระอะ - สระอิ - สระโอ - ไม้หันอากาศ
D - M - T 4
ฉ - ณ - ฌ - น - ม - ห - ฮ - ฎ - ฬ - สระอึ E - H - N - X 5
จ - ล - ว - อ -สระไอไม้ม้วน U - V - W 6
ซ - ศ - ส - สระอี - สระอือ - ไม้ตรี O - Z 7
ย - ผ - ฝ - พ - ฟ - ไม้ไต่คู้ F - P 8
ฏ - ฐ - สระไอไม้มลาย - การันต์ NONE 9
 
              วิธีอ่านคำทำนายเลขที่บ้าน อ่านดังนี้ บ้านเลขที่ 123 ; 1+2+3 = 6 อ่าน "เลขที่บ้าน-สำนักงานรวมเท่ากับ 6"
       บ้านเลขที่ 678 ; 6+7+8 = 21 อ่าน "บ้าน-สำนักงานเลขที่รวมเท่ากับ 21" ห้ามอ่าน "บ้าน-สำนักงานเลขที่รวมเท่ากับ 3"  คนละประเด็น
       ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด
              แต่ถ้าบ้านเลขที่ 12 ; 1+2 = 3 ให้อ่าน "บ้าน-สำนักงานเลขที่รวมเท่ากับ 3" หรือบ้านเลขที่ 89/203  อ่านคำทำนาย "บ้าน-สำนักงาน
       เลขที่รวมเท่ากับ 22" ..........เหมือนกันอีกนั่นแหละถ้าบ้านเลขที่ 22 ; 2+2 = 4 ให้ไปอ่าน "บ้าน-สำนักงานเลขที่รวมเท่ากับ 4"
       สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ชี้ชัดชัดว่าเรื่องราว เนื้อหาคำทำนายที่จะกล่าวถึงนี้ เกิดจากความรู้ - ประสบการณ์ทำงาน ดังนั้นความเป็น
       ไปในการอยู่อาศัย-ทำการค้าจะดำเนินตามคำทำนายทุกประการ  เน้นย้ำ.. ทุกประการ ขึ้นกับว่าช้าหรือเร็วเท่านั้น ..!  
 
   
All site contents by Somjate Sangkim Na Vaingcampoo., www.somjate.com 2010 All right reserved
 ติดต่ออาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู โทรศัพท์ 02-531-1040, 08-1700-8644
โฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด webmanagr@somjate.com