หน้าแรก    |    ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ    |    ประวัติและผลงานอาจารย์สมเจตน์    |    ทฤษฎีเลขที่บ้าน    |    ทำนายทะเบียนรถ    |    เรียนโหราศาสตร์    |    ติดต่อโฆษณา
 
 
 

ตำนานฮวงจุ้ยไทย
ฮวงจุ้ยไทย ฮวงจุ้ยจีน
จตุรธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ศาลพระพรหม
ตำนานศาลพระภูมิ
หลักเกณฑ์ตั้งศาลพระภูมิ
เสาเอก เสาโท
โอกาสกลับบ้านของทักษิณ ?
อาถรรพณ์หมายเลข 7
2553 นองเลือด..!!
ชะตาแผ่นดิน
กระทิงแดงแรงข้ามแผ่นดิน
ตั้งชื่อกิจการอย่างไรให้รวย
   

   
ห้องภาพการทำงาน
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปปางสมาธิ
พระพุทธรูปปางรำพึง
พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางปาลิไลย์
หนังสือแนะนำ
ทำบุญบ้าน
เนื้อคู่ของคนสิบสองราศี
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
ทำนายหมายเลขโทรศัพท์
ไสยเวทย์วิทยา
ทำเสน่ห์..ผูกจิตด้วยพิษรัก
กิเลส ริษยา สู่เส้นทางอธรรม
ดูดวงฟรีกับศิษย์ติดดาว
นัดหมายดูดวงชะตา
ติดต่อโฆษณา
 
   
 
 
        จตุรธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ : องค์ประกอบฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์
      ทฤษฎีเบื้องต้นของ "ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์" หรือดิน น้ำ ลม ไฟ ชัยภูมิศาสตร์ กำหนดว่าโลก
 และจักรวาล กำเนิดจากการรวมตัวของ "ปฐมธาตุสี่ หรือจตุรธาตุ" ได้แก่
    ธาตุดิน หรือปฐวีธาตุ คุณลักษณะหนักแน่น เยือกเย็น มั่นคงและมืดทึบ ได้แก่ สีดำ, กำแพง, โต๊ะ
 และ/หรือเก้าอี้หิน, ตุ๊กตาปูนปั้น, กรอบประตู-หน้าต่าง, สี่เหลี่ยมผืนผ้าและลายเส้นสี่เหลี่ยม..ฯลฯ
    ธาตุน้ำ หรือปฐวีธาตุ คุณลักษณะเคลื่อนไหวรวดเร็ว แทรกซึมไปได้ในทุกที่ พร้อมทำลายทุกสิ่ง
 ทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความรุนแรง รวดเร็วและไร้ทิศทาง  ได้แก่  สีเหลือง, กระจก, ตู้เย็น, แก้ว,
 จาน-ชามและถ้วย, ความเย็น, ห้องน้ำ-ลานซักล้างและวงกลม..ฯลฯ
    ธาตุลม หรือวาโยธาตุ    คุณลักษณะกระจายตัวไปได้ทุกหนแห่ง   ไร้รูปแบบและรูปทรง  ได้แก่
 สีฟ้า, สีน้ำเงิน, เหล็กดัด, ลายเส้นอ้อนช้อย, ประตู-หน้าต่าง-ช่องลม และรูปทรงอ่อนช้อย..ฯลฯ
              ธาตุไฟ หรือเตโชธาตุ   สุดยอดแห่งปฐมธาตุ  คุณลักษณะโปร่งเบาสว่างเจิดจ้าเคลื่อนไหวรวดเร็ว  ได้แก่  สีส้ม, สีแดง, แสงแดด,
        ไฟฟ้า, เหล็กแหลม, ลูกศร, ปากกาและลายเส้นรูปทรงสามเหลี่ยม
              ปฐมธาตุ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี้
              สัมพันธ์เชิงบวก หรือส่งเสริมเกื้อกูลกันและกัน
 ได้แก่ ธาตุดินกับธาตุน้ำ  เพราะดินไม่อาจจะดำรงด้วยตัวเอง ต้องอาศัยน้ำสำหรับ
        รวมตัวกัน, ธาตุไฟกับธาตุลม เพราะเปลวไฟไม่อาจจะลุกโชนถ้าไม่มีกระแสลม
              สัมพันธ์เชิงลบ หรือทำลายล้างกันและกัน ได้แก่ ธาตุดินกับธาตุลม  เพราะลมเคลื่อนไหว  ต่างกับดินไม่เคลื่อนไหว  กระแสลมจะ         ทำลายล้างดิน, ธาตุไฟกับธาตุน้ำ เป็นสิ่ที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ น้ำน้อยแพ้ไฟ แต่น้ำมากกลับทำให้ไฟมอดดับ
              สัมพันธ์เชิงปกติ ไม่เกื้อกูลหรือทำลายล้างกันและกัน ได้แก่ ธาตุดินกับธาตุไฟ, และธาตุน้ำกับลม
              นอกจากนี้ ปฐมธาตุทั้งสี่ จัดแบ่งออก 2 กลุ่ม ได้แก่
        
กลุ่มสร้างสรรค์หรือก่อเกิด ได้แก่ ธาตุดินกับธาตุไฟ  พิจารณาจากดินที่พุ่งไปในท้องฟ้านั่นคือภูเขาและเปลวไฟที่พุ่งขึ้นไปในอากาศ
        กลุ่มสนับสนุน ได้แก ่ธาตุน้ำกับธาตุลม พิจารณาจากการไร้รูปทรงของลม และการขึ้นลงตามแรงดึงดูดของโลก-ดวงจันทร์ของน้ำ
        ปฐมธาตุทั้งสี่ หรือจตุรธาตุ กำหนดไว้ในตำแหน่งอาคารบ้านเรือนและสถานที่สอดคล้องตามทิศทาง, สอดคล้องกับชะตาบ้าน-ชะตาคน
        เพื่อจะก่อเกิดพลังเกื้อหนุนระหว่างมนุษย์, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันได้แก่  กระแสลม  ฝน  แสงแดด  และฝุ่นละออง, จิตวิญญาณ,
        การสัญจรขับเคลื่อนของสรรพสัตว์และมนุษย์ โดยพิจารณาตั้งแต่ลักษณะรูปทรงบ้าน, อาคาร, ถนน, แม่น้ำหรือลำคลอง, สิ่งปลูกสร้าง
        โดยรอบ, ประกอบกับมนุษย์และสรรพสัตว์ ทั้งผู้อยู่อาศัย-ทำการค้าภายในสถานที่แห่งนั้นและผู้สัญจรโดยรอบ   แล้วจะชี้ชัดได้ทันทีว่า
        บ้าน อาคารหรือสถานที่แห่งนั้นประกอบด้วยธาตุอะไร สอดคล้องกับใคร หรือต้องแก้ไขอย่างไร ตรงไหน ?
              ความสัมพันธ์แห่งปฐมธาตุสี่  หรือจตุรธาตุ   เกี่ยวโยงต่อเนื่องกับตำแหน่งเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกับหลักการหยิน-หยาง  ทั้งนี้หลัก
        ฮวงจุ้ยบัญญัติความสำคัญแห่งการดำรงชีวิตมนุษย์ ตามหลักลัทธิเต๋า ได้แก่ หลักหยิน-หยาง  ความเป็นไปในจักรวาล ก่อเกิดและดำรง
        ภายใต้ความสมดุลสรรพสิ่ง  กลางวัน-กลางคืน, พระอาทิตย์-พระจันทร์, น้ำ-ไฟ, ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง, ฯลฯ  เมื่อมองร่างกายจะพบว่า
        มนุษย์ดำรงชีวิตภายใต้หลักสมดุล  มือข้างขวา-มือข้างซ้าย,  ขาข้างขวา-ขาข้างซ้าย,  ดวงตาข้างขวา- ดวงตาข้างซ้าย  และผู้หญิง-ผู้ชาย
        เป็นต้น  หลักการดังกล่าวบอกให้รู้ว่าถ้าต้องการดำรงอยู่หรือค้นพบความสุขอย่างแท้ จริงต้องยึดดุลยภาพ  ได้แก่ ถ่วงดุลหยิน - หยาง
        และถูกกำหนดไว้ในหลักการเลือกและแก้ไขชัยภูมิบ้าน-สำนักงาน
             ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ บัญญัติลักษณะเดียวกัน แยกย่อยรายละเอียดอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าทฤษฎีดุลยภาพคือสิ่งที่ว่าด้วยผู้หญิงซ้าย
        ผู้ชายขวา นั่นคือสรรพสิ่งทุกอย่าง ต้องคำนึงถึงเพศและความสัมพันธ์แห่งธาตุเช่นเตียงนอนสามี-ภรรยา ภรรยาควรนอนด้านซ้ายของ
        สามี, ศาลพระภูมิต้องตั้งด้านขวาของบ้าน-อาคาร, ห้องน้ำแรกต้องอยู่ด้านซ้ายของบ้าน-สำนักงาน, พระพุทธรูปธาตุน้ำ-ธาตุลมฝั่งซ้าย 
        ของหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา เช่นเดียวกับพระพุทธรูปธาตุดิน-ธาตุไฟ ให้ตั้งด้านขวา ฯลฯ
 
   
All site contents by Somjate Sangkim Na Vaingcampoo., www.somjate.com 2010 All right reserved
 ติดต่ออาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู โทรศัพท์ 02-531-1040, 08-1700-8644
โฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด webmanagr@somjate.com