หน้าแรก       |       ประวัติและผลงานอาจารย์สมเจตน์        |        ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ        |        ทฤษฎีเลขที่บ้าน        |       ทำนายทะเบียนรถ       |      หนังสือแนะนำ
 
                      ทำไมต้องดูดวงประกอบการเลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ?
                                - ตามหลักโหราศาสตร์ หมายเลขคือสัญลักษณ์ดวงดาว ก่อเกิดอิทธิพลความเป็นไปในชีวิต และมนุษย์ก่อเกิดภายใต้
                      อิทธิพลของดวงดาว ดวงดาวก่อเกิดความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิดก่อเกิดการกระทำ การกระทำก่อเกิดบุคลิกภาพ
                                - บุคลิกภาพ คือตัวตน
                                - ถ้าต้องการให้ได้ประสิทธิภาพ ก่อเกิดความเจริญก้าวหน้ากับชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ต้องสอดคล้องกับชะตา
                                - นี่คือบริการใหม่ของอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู  


"ดูดวงพร้อมทำนายหมายเลขโทรศัพท์มือถือ"

                      สิ่งที่ได้รับจากการใช้บริการ
                                - การวางดวงดาวตามแบบจักรราศี โดยใช้วัน เดือน ปี เวลาและจังหวัดเกิด
                                - ทำนายพื้นชะตา อุปนิสัย ความคิด ศักยภาพความสามารถ
                                - ทำนายเรื่องราวอดีตย้อนหลังที่ผ่านมา เหตุการณ์สำคัญ ๆ
                                - ทำนายเกี่ยวกับรายได้ สังคม ครอบครัว ศัตรู ปัญหา ความรัก การศึกษา การงาน และสุขภาพ ฯลฯ
                                - ทำนายโชคลาภ อดีตและอนาคต
                                - ทำนายช่วงชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
                                - ทำนายหมายเลขดีที่ทรงพลังตามดวงชะตา และหมายเลขไม่ดี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรือนอริ มรณะ วินาส เท่านั้น
                                - ทำนายหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่เกิน 2 หมายเลข
                                - แนะนำหมายเลขที่ดี เสริมสร้างความรุ่งเรือง ก้าวหน้ามั่นคงกับชีวิต

                      ทำอย่างไรถ้าสนใจบริการนี้ ?
                                - อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู เปิดช่องทางให้เลือก 3 ช่องทาง ดังนี้
                                1. นัดหมายพูดคุยกับอาจารย์สมเจตน์ ที่สำนักงาน 89/203 มารวย 2  แขวง/เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  หากท่าน
                      สนใจช่องทางนี้ชำระเงินร้อยละ 50 เพื่อจองเวลาผ่านบัญชีธนาคาร  และแจ้งรายละเอียดส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, วันที่
                      เดือน ปี เวลาและจังหวัดที่เกิด พร้อมหลักฐานการโอน และความประสงค์ของท่าน โทรสาร 02-531-0702,   หรือ  E-mail :                       somjatesang@gmail.com โปรดระบุหมายเลขติดต่อกลับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเวลากับท่าน
                                ท่านมีเวลารับฟังและสนทนากับอาจารย์ 45 นาที  และไม่เกิน 60 นาที  ระหว่างพูดคุยจะบันทึกเสียงการสนทนาเพื่อ
                      บันทึกเป็น ซีดี. ให้ท่านหลังจากการรับฟังและสนทนากับอาจารย์เสร็จสิ้น พร้อมเอกสารเกี่ยวกับชะตา

                                2. ดูดวงทางไปรษณีย์ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเต็มจำนวน โดยแจ้งรายละเอียดส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, วันที่
                      เดือน ปี เวลาและจังหวัดที่เกิดพร้อมหลักฐานการโอน แจ้งความประสงค์, คำถามและที่อยู่ของท่านเพื่อจัดส่งเอกสารกลับ
                      โทรสาร 02-531-0702, E-mail: somjatesang@gmail.com
                                อาจารย์จะบันทึกเสียงเกี่ยวกับชะตา, คำแนะนำตลอดถึงตอบคำถามที่ถาม บันทึกในรูป ซีดี. พร้อมเอกสารเกี่ยวกับ
                      เกี่ยวกับชะตาของท่าน ส่งกลับยังท่านภายใน 3-7 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านจัดส่งเอกสารมายังสำนักงาน

                                3. ดูดวงพูดคุยกับอาจารย์ทางโทรศัพท์ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเต็มจำนวน แจ้งรายละเอียดส่วนตัวชื่อ-นามสกุล,
                     วันที่ เดือน ปี เวลาและจังหวัดที่เกิดพร้อมหลักฐานการโอน โทรสาร 02-531-0702, E-mail: somjatesang@gmail.com
                                เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเวลาพูดคุยสนทนากับอาจารย์ผ่านโทรศัพท์ตามลำดับ

อัตราค่าบริการ 3,000 บาท/ท่าน
ชื่อเจ้าของบัญชี สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย 045-242-555-5
ธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาสะพานเหลือง 10-80-331-620

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-531-1040, 08-1700-8644, .08-8118-8644
เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ลิขสิทธิ์ อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู และบริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด ตั้งแต่พุทธศักราช 2553 - ปัจจุบัน