หน้าแรก    |    ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ    |    ประวัติและผลงานอาจารย์สมเจตน์    |    ทฤษฎีเลขที่บ้าน    |    ทำนายทะเบียนรถ    |    เรียนโหราศาสตร์    |    ติดต่อโฆษณา
 
 
 

ตำนานฮวงจุ้ยไทย
ฮวงจุ้ยไทย ฮวงจุ้ยจีน
จตุรธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ศาลพระพรหม
ตำนานศาลพระภูมิ
หลักเกณฑ์ตั้งศาลพระภูมิ
เสาเอก เสาโท
โอกาสกลับบ้านของทักษิณ ?
อาถรรพณ์หมายเลข 7
2553 นองเลือด..!!
ชะตาแผ่นดิน
กระทิงแดงแรงข้ามแผ่นดิน
ตั้งชื่อกิจการอย่างไรให้รวย
   

   
ห้องภาพการทำงาน
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระพุทธรูปปางห้ามญาต
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปปางสมาธิ
พระพุทธรูปปางรำพึง
พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางปาลิไลย์
หนังสือแนะนำ
ทำบุญบ้าน
เนื้อคู่ของคนสิบสองราศี
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
ทำนายหมายเลขโทรศัพท์
ไสยเวทย์วิทยา
ทำเสน่ห์..ผูกจิตด้วยพิษรัก
กิเลส ริษยา สู่เส้นทางอธรรม
ดูดวงฟรีกับศิษย์ติดดาว
นัดหมายดูดวงชะตา
ติดต่อโฆษณา
 
           
 
 
             ทำเสน่ห์..ผูกจิตด้วยพิษรัก..!
             ความรักความใคร่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิด "ไสยเวทวิทยา" เพราะทุ่มเทความรักเต็มที่กลับถูกหมางเมินไม่รักตอบ..!!
             "ทำเสน่ห์ผูกจิต" คือการทำเสน่ห์แบบหนึ่ง หมายถึงดลจิตใจบุคคลคนหนึ่งเกิดความรู้สึกผูกพันปรารถนาใกล้ชิดกับอีกบุคคลหนึ่ง
       หนึ่งแต่บุคคลทั้งสองต้องรู้จักคุ้นเคยกันระดับหนึ่ง กล่าวคือสามารถเรียกขานชื่อตัวและชื่อเล่นของกันและกันได้โดยไม่ผิดพลาด
             "ด้วยพิษรัก" คำว่า "รัก" หมายถึงความรักและใบต้นรักอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว เบื้อง ต้นผู้ต้องการประกอบ
       พิธีกรรม "ผูกจิตด้วยพิษรัก" จะต้องเกิดความรักอย่างแรงกับบุคคลที่ต้องการหรือเรียกว่า "บุคคลเป้าหมาย" ความรักจริงใจไม่ใช่ด้วย
       ต้องการทรัพย์สินเงินทอง, ฐานะทางสังคม, เกียรติยศชื่อเสียง, ความสวยความหล่อ ฯลฯ
             พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกัน  ถ้าวันหนึ่งบุคคลเป้าหมายไม่มีทรัพย์สินไร้สิ้นฐานะทางสังคม  เกียรติยศชื่อเสียง  หรือรูปร่างหน้าตาและ
       บุคลิกภาพ  ไม่ใช่เช่นเคยพบเห็นก็ตาม  ภายหลังจากประกอบพิธีกรรมสำเร็จ 3-7 วัน จิตใจของบุคคลเป้าหมายจะเริ่มว้าวุ่น สับสนและ
       หลง ๆ ลืม ๆ ชั่วระยะหนึ่ง  จากนั้นเกิดความรักผูกพัน   และต้องการใกล้ชิดกับผู้สั่งประกอบพิธีกรรม  ก่อนจะทวีความรุนแรงขึ้นตาม
       ลำดับ เริ่มต้นตั้งแต่ต้องการพบปะเห็นหน้าทุกวัน,  โทรศัพท์พูดคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ  กระทั่งถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ  ทิ้งการงานภาระ
       หน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับผู้สั่งประกอบพิธีกรรม!!!
             ทั้งนี้จะขึ้นกับดวงดาวตามพื้นชะตากับบุคคลเป้าหมาย  ดาวศุกร์ "6" หมายถึง  ความรัก-อารมณ์รัก, ดาวจันทร์ "2"  หมายถึง ความ
       เปลี่ยนแปลงกับราหู  "8"   ก่อเกิดความลุ่มหลงมัวเมาจะต้องสัมพันธ์ตำแหน่งเหมาะสม สิ่งสำคัญพิธีกรรมและกระบวนการดังกล่าวทำ
       สำเร็จแล้ว แล้วจะถอนไม่ได้เด็ดขาด
             ดังกล่าวข้างต้นว่าโลกและจักรวาลตั้งและดำเนินด้วย ดุลยภาพ กล่าวคือประกอบด้วย ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง, ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์
       หรือโลก, จักรวาลก่อเกิดสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเสมอ มีดที่ใช้ไว้ตัด หั่น ฟัน แทง  และหวีไว้ใช้จัดแต่งทรงผม เป็นต้น
             ปรัชญาแห่งไสยเวทย์วิทยา  ศึกษาเรียนรู้เพื่อหลุดพ้นกรอบดุลยภาพ  ก่อเกิดซ้ายโดยไม่มีขวา ถ่วงดุล  เกิดหน้าโดยไม่หลัง ก่อเกิด
       ดวงอาทิตย์โดยไม่มีดวงจันทร์ ฯลฯ  ก่อเกิดจิตใจผูกพันกับบุคคลเป้าหมาย ทั้งที่เขาหรือเธอไม่ได้รู้สึกนึกรักชอบอยากใกล้ชิดมาก่อน        กับผู้สั่งประกอบพิธีกรรม ดังนั้นการสั่งประกอบพิธีกรรมย่อมต้องเกิดผลข้างเคียงเสมอ เพราะโลกและจักรวาลต้องรักษาดุลยภาพใน
       ความเป็นไปในสรรพสิ่งทั้งหลาย

             ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม       
             ผู้สั่งประกอบพิธีกรรม ต้องรู้วัน-เดือน-ปี-เวลาเกิดและ จังหวัดหรือที่เกิดของบุคคลเป้าหมาย, ชื่อจริง-นามสกุลจริงและชื่อเล่น
             ผูกดวงชะตาตามแบบราศีจักร นวางค์จักร โดยให้เขียนชื่อจริง-นาม สกุลจริงและชื่อเล่น  ด้านล่างระหว่างราศีจักรนวางค์จักรด้วย
       ลายมือของผู้ประกอบพิธี       
             หากบุคคลเป้าหมายเป็นผู้หญิง  ผู้สั่งประกอบพิธีกรรมผู้ชาย  การผูกจิตหญิงต้องเลือกฤกษ์ประกอบพิธีกรรม คืนเดือนดับ ท้องฟ้า
       มืดมิดเพราะดวงจันทร์จะก่อเกิดพลังกับผู้หญิง  ให้ใช้ "เพชฌฆาตแห่งฤกษ์" ดาวจันทร์ "2" ตามพื้นชะตาเดิมโคจรสถิติภพอริ, มรณะ,
       วินาศน์ ระหว่าง 11-15 องศา พิธีกรรมจะเห็นได้ดีที่สุด  ถ้าดวงจันทร์ "2" สถิตภพมรณะ ระหว่าง 15 องศา  ณ เวลาประกอบพิธีกรรม,
       ดวงดาว "เดช"   ตามหลักทักษาปกรณ์โคจรอ่อนกำลัง หรือดวงดาว ก่อเกิดบารมีตามพื้นชะตาโคจรเป็น นิจจ์, หมายถึงเสื่อมสิ้น, เป็น
       ปะคือความอ่อนด้อยบกพร่อง หรือโคจรวิปริตผิดวิสัย ได้แก่ พักร, มนหรือเสริด
             ถ้าบุคคลเป้าหมายเป็นผู้ชาย  ผู้สั่งประกอบพิธีกรรมผู้หญิง  ต้องเลือกฤกษ์ประกอบพิธีกรรม  คืนเดือนเพ็ญจันทร์ลอยเด่นกลางฟ้า
      ให้ใช้ "เทศาตรีฤกษ์" วันกาลกิณีตามทักษาปกรณ์หรือตรงกับวันโลกาวินาศด้วยจะดียิ่ง  แผ่นดวงชะตานี้เก็บไว้ใต้หิ้งพระพุทธรูปหรือ
       เทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์
             ไม่ว่าบุคคลเป้าหมายผู้หญิงหรือผู้ชาย ราหู "8" จรจะต้องโดดเด่นสามารถส่งผลต่อชะตาของบุคคลนั้น ๆ
             ผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้สั่งประกอบพิธีกรรม ตลอดถึงผู้ร่วมพิธีกรรมทุกคนต้องสวมเสื้อผ้าสีดำทั้งภายในและภายนอก ทั้ง ก่อน
       ประกอบพิธีกรรม 7 วัน ห้ามตัดแต่งเล็บมือ เล็บเท้าหรือทรงผมเด็ดขาด พิธีกรรมต้องกระทำในสถานที่เงียบสงบและแสงสว่างไม่มาก

             อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ได้แก่
             
1. ใบต้นรักดอกสีขาว ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Calotropisgigantean R.Br. วงศ์ ASCLEPIADACEAE
             ลักษณะตามหลักพฤกษศาสตร์ ถูกจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางแตกกิ่งก้านขยายออกด้านข้าง ใบหนาลักษณะใบใหญ่เท่ากับใบหูกวาง        ลำต้นโตเต็มที่  สูงประมาณ 9-11 ฟุต เกิดและเติบโตกลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด เท่าที่เห็นจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไป 2 สายพันธุ์  คือดอก
       สีขาว กับสีขาวม่วงทั้งลำต้น, ใบและดอกจะมียางสีขาวข้น  ก่อนหน้านี้ดอกรักเป็นส่วนประกอบของพวงมาลัย  แต่ปัจจุบันได้มีผู้ผลิต
       พลาสติกทดแทนเพราะดอกรักสีขาวหายากและราคาแพง ข้อ สำคัญยางของต้นรักที่มากับดอกทำให้เกิดโรคผิวหนัง ผื่นคันแก่ผู้สัมผัส
             สำหรับอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม  ให้ใช้ใบรักพันธุ์ดอกสีขาวต้องเด็ดจากลำต้นที่เกิดตามธรรมชาติโดดเด่นที่สุดในบริเวณ
       นั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่, อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ บดบังภายในรัศมี 5-10 ตารางเมตร
             ใช้มือซ้ายเด็ดใบใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของต้นรักนั้น ๆ  เลือกขนาดใบใกล้เคียงกันจำนวน 2 ใบ  เด็ดก่อนการประกอบพิธีไม่เกิน
       24 ชั่วโมงเท่านั้น
             ดอกรักสีขาวคือความบริสุทธิ์ ต้นไม้ที่เกิดตามธรรมชาติจะเต็มด้วยพลังมากกว่าต้นไม้ที่บุคคลปลูกพรวนดิน และรดน้ำ,  ลำต้นสูง
       โดดเด่นกว่าต้นไม้อื่น ๆ  ภายในบริเวณเดียวกัน แสดงถึงความยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด   และการที่ใช้มือ ข้างซ้ายเด็ดเพราะ ต้องการทำลาย
       ความมั่นคงเข้มแข็งของบุคคลเป้าหมาย ต้องเด็ดก่อนประกอบพิธีกรรม 24 ชั่วโมงเพื่อรักษาความสดสมบูรณ์ โดยเฉพาะ "ยาง" ต้นรัก
       คือตัวก่อเกิดพิษเสน่หา หากเด็ดหรือเก็บยาวนานกว่านี้ ยางรักจะแห้งใช้ประโยชน์ตามต้องการไม่ได้
             2. สิ่งของส่วนตัวของบุคคลเป้าหมาย เช่นผ้าเช็ดหน้า ปากกา กระดาษโน้ต ถุงมือ ลิปสติก ถุงเท้า กางเกงชั้นใน หรือ ฯลฯ
             ไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าราคาแต่ต้องเป็นสิ่งของผูกพันทางจิตใจ อย่างลึกซึ้งกับบุคคลเป้าหมาย ถ้าเห็นตั้งวางที่ใดเจ้าของต้องเรียกคืน
       ทันที แต่ถ้าต้องการประสิทธิผลแห่งพิธีกรรมให้ใช้เส้นผม, เส้นขนที่อวัยวะซ่อนเร้นหรือเศษเล็บมือเล็บเท้าของบุคคลบุคคลเป้าหมาย
             3. ด้ายสีแดงและเข็มเย็บผ้า
             4. ปากกาหมึกแห้งสีแดง
             5. ปากกาเมจิกสีแดง
             6. แผ่นดวงจักรราศีเปล่า จำนวน 2 แผ่น
             7. กรรไกร
             8. ปูนแดง 1 ห่อ (ที่ใช้เคี้ยวร่วมกับหมาก-พลู)
             9. ธูปและกระถางธูป
             10. เทียนขาวน้ำหนัก 1 บาทห่อใหญ่
             11. เชิงเทียน 1 คู่พร้อมเทียนสำหรับจุดประกอบพิธีกรรม
             12. ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
       ขั้นตอนประกอบพิธีกรรมสามารถอ่านได้ในหน้าถัดไป..  
 
        อ่าน "ไสยเวทวิทยา" เรื่องอื่น >> 1     2     3     4     5
All site contents by Somjate Sangkim Na Vaingcampoo., www.somjate.com 2010 All right reserved
 ติดต่ออาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู โทรศัพท์ 02-531-1040, 08-1700-8644
โฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด webmanagr@somjate.com